Y E L L O W P A G E S

NÂNG CAO KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG &
 
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO


1. MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa huấn luyện này được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức cần thiết tối thiểu về an toàn vệ sinh lao động và an toàn làm việc trên cao, phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo học viên sẽ đạt được:

  • Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động như tổng quan chính sách pháp luật, các yếu tố nguy hiểm, văn hóa an toàn…
  • Nắm rõ các quy tắc an toàn chung và nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc trên cao.
  • Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi ngã cao
  • Công dụng, cách bảo quản và sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân
  • Xử lý các tình huống sự cố, phương pháp sơ cứu tai nạn lao động ngã cao.
  • Học viên được cấp giấy chứng nhận an toàn lao động có giá trị 02 năm.
Khóa học An toàn làm việc trên cao tại Cao Bằng
Học viên tham gia khóa học
Giờ học thực tiễn
Giờ học thực tiễn
Thực hành

Nhà phát hành Sách Niên Giám Điện Thoại Những Trang Vàng & Những Trang Trắng đầu tiên, liên tục và lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Follow Us

Address: 809 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@yp.com.vn
Phone: (028) 3855 6666 / (028) 1081
Phone: (024) 3665 8888 / (024) 1081